Ocenění pro Technologické inovační centrum

Technologické inovační centrum s.r.o.,  získalo prestižní ocenění v kategorii Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu. Dne 4. října proběhlo ve Slovanském paláci v Praze slavnostní vyhlášení 7. ročníku soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006 , kterou každoročně vyhlašuje Agentura pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI. Záštitu nad celou soutěží převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu v Česku byla v loňském roce (dle odborné poroty) společná aktivita Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje Technologické inovační centrum s.r.o. s projektem „Podnikatelské inovační centrum Zlín“. Partnerem tohoto projektu je Statutární město Zlín, které do projektu vložilo nově zrekonstruovanou budovu č. 23 v bývalém areálu Svit. Projekt nabízí komplexní podporu inovačního podnikání. V této kategorii komise posuzovala již existující vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra a inovační centra orientovaná do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, která zpravidla spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti nebo výzkumnými ústavy.