Ocenění v soutěži Erasmus Student Label

Zvláštní ocenění v soutěži Erasmus Student Label 2009, pořádané Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, která je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT, získala studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zuzana Bahulová. Porota ocenila její originální pojetí soutěžní eseje, v níž popisovala svou zkušenost se studijním pobytem v rámci programu Erasmus v ak. roce 2008/9.