Odborný seminář o výuce a aplikacích statistiky STAKAN 2007

Vážené kolegyně, kolegové! Česká statistická společnost a Slovenská štatistická a demografická spoločnosť za asistování Ústavu informatiky a statistiky FaME UTB ve Zlíně by Vás rádi pozvali na odborný seminář o výuce a aplikacích statistiky STAKAN 2007 . Srdečně zveme! Více informací zde .