Poděkování za akci Darujte krev s Fakultou humanitních studií

Děkuji jménem Fakulty humanitních studií a jménem Transfúzní stanice Krajské nemocnice T. Bati a.s. ve Zlíně všem studentům, akademickým i neakademickým pracovníkům UTB a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ve dnech 2.11. – 5.11.2009 aktivně zúčastnili akce „Darujte krev s Fakultou humanitních studií“. Celkem se akce zúčastnilo 25 dobrovolných dárců. Mgr. Lenka Drábková, Ph.D. Proděkanka pro vnější vztahy FHS

Plakát k akci

Svým dárcovstvím může každý přispět k záchraně zdraví a života. Krev lze darovat v pondělí 2. 11., ve středu 4. 11. a ve čtvrtek 5. 11. 2009, vždy mezi 6. a 9. hodinou ráno na Transfuzním oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Podrobnější informace k akci na http://www.utb.cz/fhs .