Pokyny kvestora

rok 2018

 • Pokyn kvestora č. 7/2018 - ruší platnost Pokynu kvestora č. 15/2017
  - O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2018 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 6/2017
  - Pořizování dodávek v dynamických nákupních systémech zavedených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Přehled CPV kódů spadajících pod DNS na dodávku výpočetní techniky
  • Příloha č. 2 - Přehled CPV kódů spadajících pod DNS na dodávku laboratorních přístrojů a měřící techniky
  • Příloha č. 3 - Přehled CPV kódů spadajících pod DNS na dodávku nábytku
  • Příloha č. 4 - Přehled CPV kódů spadajících pod DNS na dodávku audiovizuální techniku

   
 • Pokyn kvestora č. 5/2018 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 7/2017
  - Předpokládané režimy veřejných zakázek na dodávky a služby v roce 2018
  • Příloha č. 1 - Přehled dodávek a služeb, které jsou pro rok 2018 již vysoutěženy

   
 • Pokyn kvestora č. 4/2018 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 21/2017
  - Uplatňování skutečných způsobilých nepřímých nákladů ve všech zdrojích 1-12/2017
   
 • Pokyn kvestora č. 3/2018 - ruší platnost Pokynu kvestora č. 3/2017
  - Účtování kurzových rozdílů a bankovních poplatků pro rok 2018
   
 • Pokyn kvestora č. 2/2018 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 2/2017
  - Základní sazby stravného, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
   
 • Pokyn kvestora č. 1/2018 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 1/2017
  - Účtový rozvrh na rok 2018
   

rok 2017

rok 2016

 • Pokyn kvestora č. 25/2016
  - Realizace recipročních smluv a veřejných zakázek v rámci činnosti Komunikační agentury Fakulty multimediálních komunikací
   
 • Pokyn kvestora č. 23/2016
  - Zabezpečení činností v oblasti oběhu dokladů v závěru roku 2016
   

rok 2015

 • Pokyn kvestora č. 15/2015
  - Zásady při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na UTB ve Zlíně v návaznosti na nový systém číslování
   
 • Pokyn kvestora č. 8/2015 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 18/2014
  - Mobility zaměstnanců UTB ve Zlíně
   

rok 2014

rok 2013

 • Pokyn kvestora č. 13/2013
  - Zásady využití strojů a labolatorních přístrojů pořízených v rámci projektu LCFT
   
 • Pokyn kvestora č. 10/2013
  - Postup při proplácení pracovnělékařských prohlídek
   
 • Pokyn kvestora č. 6/2013 (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 4/2005)
  - Pokyny pro placení konferenčních poplatků, pořádání konferencí a kurzů
   
 • Pokyn kvestora č. 5/2013 (ruší platnost Pokynu kvestora č. 4/2013)
  - doplňuje Směrnici rektora č. 5/2011
  - Webová prezentace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

rok 2012

rok 2009

rok 2008

rok 2007

 • Pokyn kvestora č. 5/2007 (Ruší platnost Pokynu kvestora č. 8/2001 a č. 6/2003)
  - Zrušení vnitřní normy UTB ve Zlíně
   

rok 2006

rok 2005

rok 2004


Archív pokynů kvestora - vydané pokyny, které pozbyly platnost