Postižení sportovci budou soutěžit v plavání

Český svaz mentálně postižených sportovců pořádá ve středu dne 28. března ve Zlíně , v Městských lázních na ul. Hradské ve Zlíně (bazén 25m ), Mistrovství ČR v plavání . Organizátory jsou studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spolu se studenty Střední školy obchodně – technické s.r.o.


Mistrovství České republiky v plavání pořádá český svaz mentálně postižených sportovců každoročně. Z nejlepších sportovců na MČR se vytváří reprezentační družstvo plavců, které reprezentuje ČR na mezinárodních akcích. Účast na MČR si mohou sportovci s MP zajistit v jednotlivých regionálních mistrovstvích po celé republice. Morava je rozdělena na 2 regiony: Jižní Morava a Severní Morava. V roce 2005 se oba regiony dohodly, že budou pořádat jedno regionální mistrovství pro celou Moravu a Slezsko a pravidelně se střídat v organizaci.
Pravidla platí jako při jiných plaveckých závodech, pouze není nutné startovat z bloků, pokud sportovec tento způsob startu nezvládá /startuje přímo z vody/.
Pravidla se dodržují přísně, pokud má někdo špatný styl, je diskvalifikován. Proto je nutné znát dobře plavecký styl svých sportovců a v případě nečistého stylu jej přihlašovat pouze do volného způsobu. Mezi podmínky účasti při těchto závodech patří také to, že sportovec musí navštěvovat zvláštní školu, OU, praktickou školu, ÚSP či být jeho absolventem.
Sportovci budou soutěžit v kategoriích muži a ženy (ročník 1991) a starší hoši a dívky (ročník 1992 – 1996). Plavce čekají následující tratě: 25m prsa, volný způsob, motýl, znak
50 m prsa, volný způsob
100m prsa, volný způsob
200 m prsa, volný způsob
štafeta 4 x 50 m VZP
Za zmínku stojí upozornit také na to, že se bude konat atraktivní závod na 12 m pro sportovce, kteří zatím neumějí plavat, ale touží se závodů zúčastnit, nebo sportovců, kterým jejich zdravotní či mentální stav nedovolí plavání se naučit. Tohoto závodu se zúčastní např. vozíčkář, který poplave na zádech svého otce nebo nevidomý plavec s mentálním postižením.