Pozvánka na certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA

Certifikovaný vzdělávací program AKADEMIE BUSINESS MANAŽERA je určen pro osoby, na vedoucích firemních pozicích, vybrané pracovníky podnikových útvarů, kteří mají motivaci rozvíjet své znalosti a zkušenosti. V rámci vzdělávacího programu se zájemci seznámí s problematikou řízení nákladů, organizace a řízení procesů, finančního řízení, s hlavními personálními činnostmi z pohledu vedoucího pracovníka a s průmyslovým inženýrstvím.

Vzdělávací program je zakončen obhajobou projektu. Pro tento účel si každý účastník uvedeného kompaktního vzdělávání před nástupem na kurz připraví jednoduché zadání z vlastní společnosti, na kterém po ukončení vzdělávacích modulů prokáže reálnou znalost zvolené problematiky.

Jednotlivá soustředění budou vždy ve středu v těchto termínech:
20. 9. (9 - 17 h), 4. 10. (9 - 16 h), 20. 10. (9 - 16 h), 1. 11. (9 - 16 h), 15. 11 (9 - 16 h). Závěrečný workshop spojený s prezentacemi projektů bude 29. 11. od 14 h.

Více informací