Pozvánka na seminář k 7. RP EU

Ve čtvrtek 18. ledna 2007 se uskuteční v seminární místnosti 0111 - UTB, Mostní 5139, Zlín seminář 7. RP EU - nabídky pro české vědecké pracovníky v programech PEOPLE a IDEAS . Seminář je určen zejména pro studenty doktorských studijních programů a další zájemce z řad vědeckovýzkumných a akademických pracovníků UTB ve Zlíně . Více informací najdete v přiloženém letáku .