Pozvánka na workshop "INDUSTRY 4.0"

Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů si Vás dovoluje pozvat na workshop pro a s průmyslovými firmami "INDUSTRY 4.0 - Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management". Akce proběhne 7. února 2018 od 9-16 hodin na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Všichni jste srdečně zváni.

Workshop je zaměřen na vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z oblasti implementace konceptu INDUSTRY 4.0. Prezentovaná témata jsou letos zaměřeny na příklady dobré praxe – jak se nám povedlo uchopit ve firmách smart technologie, jak nastavit a provozovat spolupráci s kolaborativními roboty, co dál udělat v konceptu digitalizace průmyslové firmy. Zveme Vás i k diskuzi o tom, jak zlepšovat díky INDUSTRY 4.0 produktivitu, zkracovat průběžné doby výroby, řídit komplexní výrobní procesy s cílem zvyšovat konkurenční schopnost Vaší firmy. K dispozici bude i ukázka kolaborativního robota, dotykové obrazovky pro smart technologie.

Program workshopu a informace o přihlášení najdete v přiloženém dokumentu INDUSTRY 4.0 - Inspirace pro průmyslové inženýrství a procesní management.