Přednáška o možnostech studia v USA

Work and travel - to je název přednášky, která se uskuteční na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dne 4. 12. 2007 , ve 14:00 hodin, v budově U2 na Mostní ul., v posluchárně B . Přednášejícím bude Saul Hernandez, konzul Amerického velvyslanectví v Praze , který bude hovořit o možnostech studia v USA . Jste srdečně zváni! Podrobnější informace najdete zde .