Přednáška v knihovně: Vyhledávání v databázích

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve středu 25. listopadu v 15.00 hodin přednášku na téma: Vyhledávání v databázích a technologie SFX. Srdečně zveme studenty i zaměstnance UTB!