Přihlášky v rámci Programu celoživotního učení

Výzva Národní agentury k podávání příhlášek v rámci Programu celoživotního učení (LLP) . Termín: do 30. března 2007 . Více informací viz. letáček .