Přijatá usnesení SR UTB

 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  dne 12. 5. 2011
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  dne 30. 6. 2011
   
 • Usnesení č. 26 ze dne 30. září 2011
 • Usnesení č. 27 ze dne 26. dubna 2012
 • Usnesení č. 28 ze dne 27. září 2012
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 5. 11. 2012
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 27. 3. 2013
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 17. 12. 2013
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 27. 10. 2014
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 19. 1. 2015
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 2. 2. 2015
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 14.12. 2015
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 10.4.2017
 • Usnesení z elektronického hlasování Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ke dni 22.12.2017