Příjem žádostí o ubytování pro studenty 2.-5. ročníku a doktorandy

Příjem žádostí o ubytování pro studenty 2.-5. ročníku a doktorandy bude zahájen od 6.4.2009 . Žádost je možné podat elektronicky v systému KOLEJE ON-LINE . Nejzazší termín zaslání kauce bankovním (bezhotovostním) převodem je 22.5.2009 . Příjem žádostí do pořadníku končí dne 29.5.2009 . Zveřejnění pořadníku žádostí studentů 2.-5. roč. a doktorandů od 3.6.2009 . Podrobné informace k postupu ubytování si přečtěte na webu ( UTB :: KMZ :: Ubytování :: Ubytování studentů ). Upozorňujeme studenty, že součástí každé podané žádosti o ubytování je složená kauce ve výši 1500,- Kč.