Rada pro vnitřní hodnocení (RVH UTB)

Složení:
Předseda
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (UTB ve Zlíně)
     
Místopředseda
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
 
Členové
prof. Ing. Jiří Brožek, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Bc. Petra Jílková, DiS. (UTB ve Zlíně)
Ing. Alena Macháčková, CSc. (UTB ve Zlíně)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Univerzita Karlova)
ak.soch. Ondřej Podzimek (UTB ve Zlíně)
RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA, Ph.D. (UTB ve Zlíně)
doc. RNDr. Zdeněk Úředníček, CSc. (UTB ve Zlíně)
Ing. Čestmír Vančura (Kovárna VIVA, a.s.)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (UTB ve Zlíně)

Dokumenty