Rektorské volno - sportovní den

V souvislosti s konáním Sportovního dne vyhlašuje rektor UTB ve Zlíně dne 10. května 2007 rektorské volno . Více viz. Rozhodnutí rektora č. 9/2007 .