Reprografické služby

S účinností od 1. 4. 2009 dojde na UTB ke změně v poskytování reprografických služeb. Cena jednoho černobílého výstupu A4 se zvyšuje na 1,20 Kč , u formátu A3 pak na 2,40 Kč . Nová Směrnice kvestora č. 2/2009 je k dispozici na webové úřední desce.