Rozhodnutí rektora

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

 • Rozhodnutí rektora č. 5/2013 - aktualizuje Rozhodnutí rektora 12/2011
  – Metodika vykazování skutečných nepřímých nákladů v rámci aktivit UTB ve Zlíně
   

rok 2012

rok 2011

 • Rozhodnutí rektora č. 12/2011 - aktualizováno Rozhodnutím rektora č. 5/2013
  – Metodika vykazování skutečných nepřímých nákladů v rámci UTB ve Zlíně
   

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

 • Rozhodnutí rektora č. 17/2007 - nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 3/2007
  – Způsob a podmínky čerpání sociálního fondu na Rektorátu UTB ve Zlíně
   

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2001 – 2003

Rozhodnutí vydaná pověřeným rektorem


Archív rozhodnutí rektora - vydaná rozhodnutí, která pozbyla platnost