Rozhodnutí rektora

rok 2018

rok 2017

 • Rozhodnutí rektora č. 11/2017
  – Ubytovací stipendium pro první období akademického roku 2017/2018
   
 • Rozhodnutí rektora č. 8/2017
  – Postavení některých zaměstnanců UTB ve vztahu k novelizaci zákona č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmu, v platném znění
   
 • Rozhodnutí rektora č. 7/2017 - nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 20/2012
  – Poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
  • Příloha č. 1 - Záznam o poskytování informace dle § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
  • Příloha č. 2 - Sazebník úhrad za poskytování informací

   
 • Rozhodnutí rektora č. 6/2017
  – Dny otevřených dveří na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 2017/2018
   
 • Rozhodnutí rektora č. 4/2017 - nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 4/2016
  – Organizace předběžného zápisu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2017/2018
   

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

 • Rozhodnutí rektora č. 5/2013 - aktualizuje Rozhodnutí rektora 12/2011
  – Metodika vykazování skutečných nepřímých nákladů v rámci aktivit UTB ve Zlíně
   

rok 2012

rok 2011

 • Rozhodnutí rektora č. 12/2011 - aktualizováno Rozhodnutím rektora č. 5/2013
  – Metodika vykazování skutečných nepřímých nákladů v rámci UTB ve Zlíně
   

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

 • Rozhodnutí rektora č. 17/2007 - nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 3/2007
  – Způsob a podmínky čerpání sociálního fondu na Rektorátu UTB ve Zlíně
   

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2001 – 2003

Rozhodnutí vydaná pověřeným rektorem


Archív rozhodnutí rektora - vydaná rozhodnutí, která pozbyla platnost