Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost Jany Mikeskové ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 1. 2018
Zásilka č.j. 1805/R/2017 ze dne 18. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřiznání ubytovacího stipendia - Karolína Střalková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 1. 2018
Zásilka č.j. 1763/R/2017 ze dne 11. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Adéla Olejníková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 12. 2017
Zásilka č.j. 1708/R/2017 ze dne 27. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Tomáš Maryník, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 11. 2017
Zásilka č.j. 1549/R/2017 ze dne 1. 11. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Ludmila Ročáková, korespondenční adresa Domanín 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 11. 2017
Zásilka č.j. 1476/R/2017 ze dne 26. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Nicola Kučerová, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 11. 2017
Zásilka č.j. 1420/R/2017 ze dne 12. 10. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Michaela Hadašová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 10. 2017
Zásilka č.j. 1302/R/2017 ze dne 26. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí - zamítnutí žádosti o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v ČR - Bohdana Pechová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 10. 2017
Zásilka č.j. 1269/R/2017 ze dne 18. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Jiří Jermakov, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 9. 2017
Zásilka č.j. 1188/R/2017 ze dne 6. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Klaudie Pospíšilová, korespondenční adresa Holešov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 9. 2017
Zásilka č.j. 1158/R/2017 ze dne 1. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Klára Sněhotová, korespondenční adresa Vítkov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 9. 2017
Zásilka č.j. 1165/R/2017 ze dne 1. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Lucie Žáková, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 9. 2017
Zásilka č.j. 1149/R/2017 ze dne 1. 9. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Lenka Kovaříková, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 1080/R/2017 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Simona Velčovská, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 9. 2017
Zásilka č.j. 1079/R/2017 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Mariia Tutuevskaia, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 8. 2017
Zásilka č.j. 899/R/2017 ze dne 19. 7. 2017 ve věci: Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Bohdana Pechová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21. 7. 2017
Zásilka č.j. 853/R/2017 ze dne 30. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Lubomír Fink, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 7. 2017
Zásilka č.j. 817/R/2017 ze dne 27. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Zdeněk Šmída, korespondenční adresa Hradec Králové, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 7. 2017
Zásilka č.j. 815/R/2017 ze dne 27. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Mila Linden, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 6. 2017
Zásilka č.j. 736/R/2017 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 6. 2017
Zásilka č.j. 707/R/2017 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 6. 2017
Zásilka č.j. 630/R/2017 ze dne 23. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia - Bc. Ivana Hendrychová, korespondenční adresa Ostrožská Lhota, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 6. 2017
Zásilka č.j. 594/R/2017 ze dne 19. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Kristýna Bušinová, korespondenční adresa Těmice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 6. 2017
Zásilka č.j. 592/R/2017 ze dne 19. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Petra Kostková, korespondenční adresa Helankov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 6. 2017
Zásilka č.j. 546/R/2017 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Ludmila Ročáková, korespondenční adresa Domanín 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 5. 2017
Zásilka č.j. 505/R/2017 ze dne 28. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Zuzana Zoubková, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 5. 2017
Zásilka č.j. 469/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Monika Dudová, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 5. 2017
Zásilka č.j. 483/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Tereza Kutalová, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 5. 2017
Zásilka č.j. 482/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Lucie Kůrková, korespondenční adresa Ostrava 8, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2017
Zásilka č.j. 345/R/2017 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Leona Opalková, DiS., korespondenční adresa Praha 7, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 5. 2017
Zásilka č.j. 343/R/2017 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Dominika Martincová, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 3. 2017
Zásilka č.j. 220/R/2017 ze dne 6. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Ondřej Smíšek, korespondenční adresa Golčův Jeníkov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 3. 2017
Zásilka č.j. 204/R/2017 ze dne 28. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Lucie Vyhňáková, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 3. 2017
Zásilka č.j. 176/R/2017 ze dne 20. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Pavlína Plšková, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 119/R/2017 ze dne 3. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 1. 2017
Zásilka č.j. 2235/R/2016 ze dne 20. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Michaela Koloušková, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 12. 2016
Zásilka č.j. 1952/R/2016 ze dne 11. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Nikola Čajková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 11. 2016
Zásilka č.j. 1825/R/2016 ze dne 26. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Dominik Belanec, korespondenční adresa Sliač, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 11. 2016
Zásilka č.j. 1867/R/2016 ze dne 3. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Romana Frýželková, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 11. 2016
Zásilka č.j. 1788/R/2016 ze dne 19. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Kateřina Šimková, korespondenční adresa Česká Třebová, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 11. 2016
Zásilka č.j. 1844/R/2016 ze dne 31. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Jakub Šefránek, korespondenční adresa Veselí nad Moravou, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 11. 2016
Zásilka č.j. 1690/R/2016 ze dne 10. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - BcA. Martin Čtvrtečka, korespondenční adresa Nové Město nad Metují, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 10. 2016
Zásilka č.j. 1678/R/2016 ze dne 5. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Michal Vetr, korespondenční adresa Velké Němčice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 10. 2016
Zásilka č.j. 1803/R/2016 ze dne 20. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Bc. Michal Útlý, korespondenční adresa Praha 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 10. 2016
Zásilka č.j. 1555/R/2016 ze dne 19. 9. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Ondřej Zálešák, korespondenční adresa Lukov u Zlína, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 9. 2016
Zásilka č.j. 1418/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Taťána Šenkýřová, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 9. 2016
Zásilka č.j. 1438/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Karolína Belancová, korespondenční adresa Piešťany, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 9. 2016
Zásilka č.j. 2-143/2015/ESP ze dne 18. 8. 2016 ve věci: Rozhodnutí prorektora o sankci z přiznaného stipendia v rámci programu Erasmus+ - Dominik Robek, korespondenční adresa Dvůr Králové nad Labem, byla uložena na Referát prorektora pro mezinárodní vztahy, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 9. 2016
Zásilka č.j. 1446/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Anastasija Košovenková, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1424/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - František Vosáhlo, korespondenční adresa Holice v Čechách, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1421/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Michal Vašíček, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1410/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Kateřina Rožnovská, korespondenční adresa Hukvaldy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1407/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Dominika Rajnohová, korespondenční adresa Bakov nad Jizerou, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1459/R/2016 ze dne 22. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Sebastiána Hájková, korespondenční adresa Ústí nad Labem, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4. 8. 2016
Zásilka č.j. 1140/R/2016 ze dne 11. 7. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Barbora Drcmanová, korespondenční adresa Kostelec u Holešova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21. 7. 2016
Zásilka č.j. 1085/R/2016 ze dne 28. 6. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Viliam Blaha, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 6. 2016
Zásilka č.j. 896/R/2016 ze dne 25. 5. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Petr Rozsíval, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 6. 2016
Zásilka č.j. 968/R/2016 ze dne 16. 5. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Kateřina Beranová, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 6. 2016
Zásilka č.j. 948/R/2016 ze dne 13. 5. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Radek Musil, korespondenční adresa Velký Beranov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 5. 2016
Zásilka č.j. 606/R/2016 ze dne 19. 4. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Jana Bartková, korespondenční adresa Praha 616, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 4. 2016
Zásilka č.j. 539/R/2016 ze dne 7. 4. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Dominik Tesár, korespondenční adresa Strakonice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 4. 2016
Zásilka č.j. 460/R/2016 ze dne 5. 4. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia - Karel Laštůvka, korespondenční adresa Jesenec, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 3. 2016
Zásilka č.j. 272/R/2016 ze dne 16. 2. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Radek Musil, korespondenční adresa Velký Beranov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 3. 2016
Zásilka č.j. 270/R/2016 ze dne 16. 2. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Radoslav Mičo, korespondenční adresa Čejč, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 3. 2016
Zásilka č.j. 241/R/2016 ze dne 15. 2. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Lucie Blahůšová, korespondenční adresa Ostrožská Nová Ves, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 2. 2016
Zásilka č.j. 122/R/2016 ze dne 25. 1. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Jan Polehradský, korespondenční adresa Brno 24, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 1. 2016
Zásilka č.j. 3021/R/2015 ze dne 21. 12. 2015 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Michaela Rokytová, korespondenční adresa Staré Město u Uherského Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 1. 2016
Zásilka č.j. 2932/R/2015 ze dne 14. 12. 2015 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Vladimíra Tkačíková, korespondenční adresa Rýmařov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Archív