Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 56 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) je vyvěšeno na úřední desce fakulty nebo UTB po dobu 15-ti dnů. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení.

Nedoručená rozhodnutí vydaná rektorátem UTB si může adresát vyzvednout na Referátu prorektorů u referentky pro pedagogickou činnost Jany Mikeskové ve 4. patře budovy U 13, místnost č. 424, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín.


Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 9. 2017
Zásilka č.j. 1080/R/2017 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Simona Velčovská, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 9. 2017
Zásilka č.j. 1079/R/2017 ze dne 28. 8. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Mariia Tutuevskaia, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 8. 2017
Zásilka č.j. 899/R/2017 ze dne 19. 7. 2017 ve věci: Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Bohdana Pechová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21. 7. 2017
Zásilka č.j. 853/R/2017 ze dne 30. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Lubomír Fink, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 7. 2017
Zásilka č.j. 817/R/2017 ze dne 27. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Zdeněk Šmída, korespondenční adresa Hradec Králové, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18. 7. 2017
Zásilka č.j. 815/R/2017 ze dne 27. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Mila Linden, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 6. 2017
Zásilka č.j. 736/R/2017 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 6. 2017
Zásilka č.j. 707/R/2017 ze dne 6. 6. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Marcela Dohnalová, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 6. 2017
Zásilka č.j. 630/R/2017 ze dne 23. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o ukončení studia - Bc. Ivana Hendrychová, korespondenční adresa Ostrožská Lhota, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 6. 2017
Zásilka č.j. 594/R/2017 ze dne 19. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Kristýna Bušinová, korespondenční adresa Těmice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 6. 2017
Zásilka č.j. 592/R/2017 ze dne 19. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Petra Kostková, korespondenční adresa Helankov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 6. 2017
Zásilka č.j. 546/R/2017 ze dne 16. 5. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Ludmila Ročáková, korespondenční adresa Domanín 9, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 5. 2017
Zásilka č.j. 505/R/2017 ze dne 28. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Zuzana Zoubková, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22. 5. 2017
Zásilka č.j. 469/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Monika Dudová, korespondenční adresa Uherský Brod, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 5. 2017
Zásilka č.j. 483/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Tereza Kutalová, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19. 5. 2017
Zásilka č.j. 482/R/2017 ze dne 26. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Lucie Kůrková, korespondenční adresa Ostrava 8, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9. 5. 2017
Zásilka č.j. 345/R/2017 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Leona Opalková, DiS., korespondenční adresa Praha 7, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 5. 2017
Zásilka č.j. 343/R/2017 ze dne 10. 4. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Dominika Martincová, korespondenční adresa Luhačovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 3. 2017
Zásilka č.j. 220/R/2017 ze dne 6. 3. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Ondřej Smíšek, korespondenční adresa Golčův Jeníkov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 3. 2017
Zásilka č.j. 204/R/2017 ze dne 28. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Lucie Vyhňáková, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 3. 2017
Zásilka č.j. 176/R/2017 ze dne 20. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Pavlína Plšková, korespondenční adresa Zlín 12, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23. 2. 2017
Zásilka č.j. 119/R/2017 ze dne 3. 2. 2017 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Lukáš Bednář, korespondenční adresa Pardubice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 1. 2017
Zásilka č.j. 2235/R/2016 ze dne 20. 12. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Michaela Koloušková, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7. 12. 2016
Zásilka č.j. 1952/R/2016 ze dne 11. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Nikola Čajková, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 11. 2016
Zásilka č.j. 1825/R/2016 ze dne 26. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu - Dominik Belanec, korespondenční adresa Sliač, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 24. 11. 2016
Zásilka č.j. 1867/R/2016 ze dne 3. 11. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Romana Frýželková, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 11. 2016
Zásilka č.j. 1788/R/2016 ze dne 19. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Kateřina Šimková, korespondenční adresa Česká Třebová, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 11. 2016
Zásilka č.j. 1844/R/2016 ze dne 31. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Jakub Šefránek, korespondenční adresa Veselí nad Moravou, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 3. 11. 2016
Zásilka č.j. 1690/R/2016 ze dne 10. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - BcA. Martin Čtvrtečka, korespondenční adresa Nové Město nad Metují, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27. 10. 2016
Zásilka č.j. 1678/R/2016 ze dne 5. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Michal Vetr, korespondenční adresa Velké Němčice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25. 10. 2016
Zásilka č.j. 1803/R/2016 ze dne 20. 10. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkanky o vyměření poplatku za studium - Bc. Michal Útlý, korespondenční adresa Praha 5, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12. 10. 2016
Zásilka č.j. 1555/R/2016 ze dne 19. 9. 2016 ve věci: Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium - Bc. Ondřej Zálešák, korespondenční adresa Lukov u Zlína, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 9. 2016
Zásilka č.j. 1418/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Taťána Šenkýřová, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 15. 9. 2016
Zásilka č.j. 1438/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Karolína Belancová, korespondenční adresa Piešťany, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 9. 2016
Zásilka č.j. 2-143/2015/ESP ze dne 18. 8. 2016 ve věci: Rozhodnutí prorektora o sankci z přiznaného stipendia v rámci programu Erasmus+ - Dominik Robek, korespondenční adresa Dvůr Králové nad Labem, byla uložena na Referát prorektora pro mezinárodní vztahy, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 14. 9. 2016
Zásilka č.j. 1446/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Anastasija Košovenková, korespondenční adresa Praha, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1424/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - František Vosáhlo, korespondenční adresa Holice v Čechách, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1421/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Michal Vašíček, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1410/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Kateřina Rožnovská, korespondenční adresa Hukvaldy, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1407/R/2016 ze dne 23. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Dominika Rajnohová, korespondenční adresa Bakov nad Jizerou, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13. 9. 2016
Zásilka č.j. 1459/R/2016 ze dne 22. 8. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Sebastiána Hájková, korespondenční adresa Ústí nad Labem, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4. 8. 2016
Zásilka č.j. 1140/R/2016 ze dne 11. 7. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Barbora Drcmanová, korespondenční adresa Kostelec u Holešova, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21. 7. 2016
Zásilka č.j. 1085/R/2016 ze dne 28. 6. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Viliam Blaha, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17. 6. 2016
Zásilka č.j. 896/R/2016 ze dne 25. 5. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Petr Rozsíval, korespondenční adresa Mysločovice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 6. 2016
Zásilka č.j. 968/R/2016 ze dne 16. 5. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Kateřina Beranová, korespondenční adresa Kuřim, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6. 6. 2016
Zásilka č.j. 948/R/2016 ze dne 13. 5. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Radek Musil, korespondenční adresa Velký Beranov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10. 5. 2016
Zásilka č.j. 606/R/2016 ze dne 19. 4. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Jana Bartková, korespondenční adresa Praha 616, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 28. 4. 2016
Zásilka č.j. 539/R/2016 ze dne 7. 4. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu - Dominik Tesár, korespondenční adresa Strakonice, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 26. 4. 2016
Zásilka č.j. 460/R/2016 ze dne 5. 4. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia - Karel Laštůvka, korespondenční adresa Jesenec, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 3. 2016
Zásilka č.j. 272/R/2016 ze dne 16. 2. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Radek Musil, korespondenční adresa Velký Beranov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 8. 3. 2016
Zásilka č.j. 270/R/2016 ze dne 16. 2. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Radoslav Mičo, korespondenční adresa Čejč, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2. 3. 2016
Zásilka č.j. 241/R/2016 ze dne 15. 2. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Lucie Blahůšová, korespondenční adresa Ostrožská Nová Ves, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16. 2. 2016
Zásilka č.j. 122/R/2016 ze dne 25. 1. 2016 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Jan Polehradský, korespondenční adresa Brno 24, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11. 1. 2016
Zásilka č.j. 3021/R/2015 ze dne 21. 12. 2015 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Michaela Rokytová, korespondenční adresa Staré Město u Uherského Hradiště, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5. 1. 2016
Zásilka č.j. 2932/R/2015 ze dne 14. 12. 2015 ve věci: Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - Vladimíra Tkačíková, korespondenční adresa Rýmařov, byla uložena na Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

Archív