Seminář - Jak získat prostředky ze 7. RP pro výzkum a technologický vývoj

Chcete se dozvědět více o programu, který poskytuje velké příležitosti pro vaši firmu pro zapojení do aktivit evropského výzkumného prostoru, získání zahraničních partnerů na poli vědy i v průmyslu? Využijte návštěvy zástupců České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj CZELO z Bruselu !

V rámci projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji“ Vás Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně zve na seminář: „Jak získat prostředky ze 7. rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj?&ldguo;

Termín:
8. června 2007
Čas:
od 9:30 do 13:00 hodin
Místo:
Vila Tomáše Bati, Gahurova 292, Zlín

Přednášet vám budou:

  • Táňa Perglová a Marie Kolmanová - zástupkyně České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj CZELO z Bruselu
  • Drahomíra Pavelková - prorektorka UTB ve Zlíně.

Na semináři se dozvíte nejen obecná pravidla týkající se RP7 (komu je určen, rozdíly oproti strukturálním fondům, jak najít své téma), ale také konkrétní finanční pravidla (minimální podmínky účasti, struktura grantové dohody, (ne)uznatelné náklady, způsoby vykazování nákladů, režimy financování, tvorba rozpočtu, reportování aj.) a praktické typy na přípravu projektu (jak a kde hledat partnery do projekt, časový rámec přípravy projektu, struktura žádosti, časté chyby žadatelů, způsob hodnocení, evaluační kritéria).

O možnostech propojení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a podnikatelského sektoru ve společných projektech financovaných z EU pak můžete diskutovat s prorektorkou UTB Drahomírou Pavelkovou.

Účast na semináři je zdarma. Více informací v příloze.

7. rámcový program = šance pro malé a střední podniky

Sedmý rámcový program (RP7) je základním nástrojem EU pro financování výzkumu v Evropě pro období od roku 2007 do 2013. Rozpočet na toto sedmileté období dosahuje 53,2 miliard euro, a to je dosud největší množství peněz, jaké kdy bylo na podobné programy vyčleněno.

Sedmý rámcový program je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců - malé a střední podniky, univerzity, výzkumné ústavy, nadnárodní společnosti, veřejná správa.

RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících čtyři konkrétní programy a pátého specifického programu pro jaderný výzkum:

  • program Spolupráce usiluje o získání vedoucího postavení v klíčových technologických oblastech pomocí spolupráce mezi průmyslovými podniky a akademickou obcí;
  • program Myšlenky vedle k přibližování výzkumných pracovníků a podporuje jednotlivé špičkové týmy v oblasti vědy a technologií, a to nezávisle na tematických prioritách;
  • program Lidé napomáhá k mobilitě a rozvoji kariéry pro výzkumné pracovníky z Evropy i jiných zemí;
  • program Kapacity má za cíl přispět k rozšíření výzkumných a inovačních kapacit v Evropě;
  • program Euratom je zaměřen na jaderný výzkum.

S rozpočtem až 32 miliard euro je největší součástí RP7 program Spolupráce, který se zaměřuje na podporu výzkumu a rozvoje znalostí a technologií v deseti tématických okruzích odpovídajících hlavním oblastem vědy a výzkumu (např. Zdraví, Potraviny a zemědělství, Informační a komunikační technologie, Energetika, Životní prostředí, Doprava nebo Vesmír).