Setkání s JUDr. Richardem Falbrem

Srdečně Vás zveme na setkání poslance Evropského parlamentu JUDr. Richarda Falbra se studenty a zaměstnanci UTB ve Zlíně, které se uskuteční ve středu 18. dubna 2007 od 12.00 hodin ve Wichterleho sále v budově rektorátu (U2) na Mostní ulici ve Zlíně. Témata diskuse: Strategie rozvoje VŠ podle EU, Česká republika z pohledu EU, Účast studentů při zkvalitňování výuky na VŠ. Těšíme se na Vaši účast!