Slavnostní imatrikulace Univerzity třetího věku

Slavnostní imatrikulace studentů Univerzity třetího věku (U3V) uskuteční ve čtvrtek 4. 10. 2007 v 10 hodin v aule univerzity na Mostní ul. ve Zlíně. Studium na U3V slavnostně zahájí 100 nových studentů, do 1. ročníku však nastoupí celkem 299 studentů (199 jich bylo imatrikulováno již v předchozích letech, kdy studovali jiný kurz). V 1. ročníku U3V si mohou senioři vybrat ze 7 kurzů (Výtvarná umění; Ateliérová tvorba; Počítače v praxi; Zdravá výživa, zdravý člověk, zdravá planeta; Archeologie a etnologie; Internet a informační média; Člověk a společnost). Ve 2. ročníku pokračují ve Zlíně 4 kurzy (Počítače v praxi, Minimum občanského a zdravotnického práva; O zdraví a psychice; Literárně-hudební), další dva kurzy jsou vyučovány v Kroměříži a ve Vsetíně. Celkem má U3V letos 560 posluchačů.