Slavnostní inaugurace Fakulty humanitních studií

Slavnostní inaugurace Fakulty humanitních studií, která zahájila svou činnost k letošnímu 1. lednu, proběhne dnes, t. j. v úterý 3. dubna 2007 od 11 hodin v aule na Mostní ul. ve Zlíně. Do své funkce bude rovněž slavnostně uveden děkan fakulty prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Jste srdečně zváni!