Slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty technologické

Fakulta technologická si Vás dovoluje pozvatna slavnostní inauguraci nového děkana  doc. Ing. Petra Hlaváčka, CSc., která se uskuteční dne 10. října 2007 od 11 hodin v aule univerzity na Mostní ul. ve Zlíně. Srdečně zváni jsou všichni studenti a zaměstnanci UTB!