Slavnostní shromáždění k 6. výročí založení UTB

Slavnostní shromáždění u příležitosti 6. výročí založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se uskuteční dne 23. ledna 2007 v 11 hodin v aule na Mostní ulici ve Zlíně. Zváni jsou všichni studenti a zaměstanci univerzity. Program shromáždění: přivítání hostů a úvodní projev rektora, představení pověřené děkanky Fakulty humanitních studií, udělení Ceny rektora, předání doktorských diplomů, jmenování nových docentů, slavnostní přípitek ve foyer. Těšíme se na setkání s Vámi!