Slavnostní shromáždění studentů a zaměstnanců UTB

Slavnostní shromáždění studentů a zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se uskuteční v úterý 10. února 2009 ve 14 hodin v aule na Mostní ul. 5139 ve Zlíně (budova U2). Shromáždění se koná u příležitosti 8. výročí založení univerzity . V jeho průběhu bude udělena Cena rektora a předány diplomy a jmenovací dekrety novým doktorům a docentům. Srdečně zveme všechny studenty a zaměstnance!