Slavnostní zahájení provozu Fakulty logistiky a krizového řízení v Uh. Hradišti

Slavnostní zahájení provozu 6. fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty logistiky a krizového řízení, proběhlo dne 30. září 2009 v jejím sídle Uherském Hradišti. Nové fakultě popřáli hodně úspěchů významní hosté včetně arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Slavnostní ceremoniál pro pozvané hosty se konal v hlavním sále uherskohradišťské Reduty na Masarykově náměstí. Předcházelo mu přivítání pověřeným děkanem Ing. Vladimírem Mrkvičkou, Ph. D., a prohlídka prostor fakulty v areálu bývalých kasáren na Studentském náměstí. Při té nechyběl arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Mons. Jan Graubner, který fakultě požehnal.

„Dnes jsme bohužel často svědky živelných a nenadálých událostí, a proto považuji za nutné vychovávat odborníky, kteří budou schopni se v podobných situacích zorientovat a efektivně je řešit,“ uvedl ve svém projevu rektor univerzity prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.

„Je to významný posun pro oblast vzdělávání. Kromě jiného dává možnost vysokoškolského studia pro studenty z regionu, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí studovat mimo své bydliště. Zároveň vnímám vznik nové fakulty jako příležitost pro příchod schopných mladých lidí z jiných částí České republiky," sdělil starosta města Uherské Hradiště, Ing. Libor Karásek.

Svou v pořadí již 6. fakultu otevřela UTB k 1. 9. 2009 na základě rozhodnutí akademického senátu ze dne 23. června 2009. Jejím nosnými studijními programy jsou bakalářské studijní programy Ekonomika a management se studijním oborem Logistika a management a studijní program Procesní inženýrství s oborem Ovládání rizik. Dále je možné na fakultě studovat v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie materiálů, se studijním oborem Řízení technologických rizik.

Na fakultě vyučuje 33 akademických pracovníků, z toho 5 profesorů a 7 docentů, a studuje na ní okolo 1 200 studentů.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se fakulta zaměřuje na podporu krizového řízení v oblasti státní správy. „Uzavřeli jsme smlouvu, podle níž bude fakulta spolupracovat na zavedení a provozu krizového informačního systému Zlínského kraje a při školení starostů a dalších osob činných v krizovém řízení,“ řekl rektor prof. Hoza. Významná je také spolupráce nové fakulty na mezinárodním projektu simulovaného letu na planetu Mars.