Směrnice kvestora

rok 2018

 • Směrnice kvestora č. 1/2018
  - Realizace projektu finančně podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strategický projekt UTB ve Zlíně
   

rok 2017

 • Směrnice kvestora č. 8/2017 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 8/2009 a Směrnici kvestora č. 14/2012
  - Cestovní pojištění
   
 • Směrnice kvestora č. 7/2017 - ruší platnost Směrnice kvestora č. 10/2009
  - Zrušení vnitřní normy UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2017
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 10/2014 Oběh účetních dokladů
  • Příloha č. 1 - Úplné znění Směrnice kvestora č. 10/2014 včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice kvestora č. 5/2017
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 12/2016 Implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvlástních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováních těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) do prostředí UTB
  • Příloha č. 1 - Úplné znění Směrnice kvestora č. 12/2016 včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice kvestora č. 4/2017
  - Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č. 12/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost
  • Příloha č. 1 - Úplné znění Směrnice kvestora č. 12/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost včetně dodatku č. 2

   
 • Směrnice kvestora č. 3/2017 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 12/2014
  - Dlouhodobý majetek a drobný majetek
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2017 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 9/2014
  - Stanovení cen stravného v menzách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2017 (nahrazuje Směrnici kvestora č. 5/2009)
  - Účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení
   

rok 2016

 • Směrnice kvestora č. 14/2016
  - Dodatek č. 4 ke Směrnici kvestora č. 7/2011 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pravidla a stanovení odpovědnosti
   
 • Směrnice kvestora č. 13/2016 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 4/2016
  - Zadávání veřejných zakázek
   
 • Směrnice kvestora č. 12/2016
  - Implementace zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováních těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) do prostředí UTB
  • Příloha č. 1 - Seznam pověřených osob
  • Příloha č. 2 - Úplné znění Směrnice kvestora č. 12/2016 včetně Dodatku č. 1 (Směrnice kvestora č. 5/2017)

   
 • Směrnice kvestora č. 11/2016
  - Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č. 7/2013 - Zpracování účetnictví
  • Příloha č. 1 - Úplné znění Směrnice kvestora č. 7/2013 - Zpracování účetnictví (včetně všech dodatků)

   
 • Směrnice kvestora č. 10/2016
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 7/2006 Fond provozních prostředků - tvorba a čerpání
  • Příloha č. 1 - Směrnice kvestora č. 7/2006 v plném znění včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice kvestora č. 9/2016
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 12/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost
  • Příloha č. 1 - Směrnice kvestora č. 12/2015 v plném znění včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice kvestora č. 8/2016
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 3/2014 Stipendijní fond - tvorba a čerpání
  • Příloha č. 1 - Směrnice kvestora č. 3/2014 v plném znění včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice kvestora č. 7/2016 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 14/2011, Směrnici kvestora č. 4/2013 a Směrnici kvestora č. 12/2013
  - Ubytovací řád Univerzitní chaty Portáš
   
 • Směrnice kvestora č. 6/2016 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 14/2015
  - Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů
  • Příloha č. 1 - Stanovení variabilního symbolu pro platby za nadstandardní úkony spojené se studiem dle Směrnice kvestora č. 6/2016

   
 • Směrnice kvestora č. 5/2016
  - Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č. 2/2012 - Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2016 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 7/2014
  - Mezifakultní pedagogický výkon
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2016 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 4/2009
  - Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně
   

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

 • Směrnice kvestora č. 18/2012
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 1/2012 Náhrady cestovních výdajů hrazené zaměstnancům dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  • Příloha č. 1 - směrnice kvestora č. 1/2012 v plném znění včetně dodatků

   
 • Směrnice kvestora č. 16/2012
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 9/2012 Stanovení cen stravného v menzách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - směrnice kvestora č. 9/2012 v plném znění včetně dodatků

   
 • Směrnice kvestora č. 13/2012
  - Dodatek č. 2 ke Směrnici kvestora č. 4/2011 Doplňková činnost
  • Příloha č. 1 - směrnice kvestora č. 4/2011 v plném znění včetně dodatků

   
 • Směrnice kvestora č. 12/2012 - ruší Směrnici kvestora č. 6/2011
  - Zrušení vnitřní normy SK/6/2011 Sociální fond - tvorba a čerpání
   
 • Směrnice kvestora č. 10/2012 - nahrazuje Směrnici kvestora č. 3/2010
  - Pravidla hospodaření celoživotního vzdělávání
   
 • Směrnice kvestora č. 4/2012
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č 4/2011 Doplňková činnost
   
 • Směrnice kvestora č. 3/2012
  - Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 7/2011 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pravidla a stanovení odpovědnosti
   
 • Směrnice kvestora č. 2/2012 - ruší platnost Směrnice kvestora č. 12/2005
  - Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku
   
 • Směrnice kvestora č. 1/2012 - ruší platnost Směrnice kvestora č. 3/2007 a Pokynu kvestora 12/2005
  - Náhrady cestovních výdajů hrazené zaměstnancům dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
   

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 2003

rok 2002


Archív směrnic kvestora - vydané směrnice, které pozbyly platnost