Směrnice rektora

rok 2018

 • Směrnice rektora č. 4/2018 - nahrazuje Směrnici rektora č. 29/2017
  Stipendium pro studenty doktorského studia uskutečňovaného na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na vysokoškolských ústavech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 3/2018 - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2017 (od 1. 9. 2018)
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2019/2020 a studium v akademickém roce 2018/2019
   
 • Směrnice rektora č. 1/2018
  Dodatek č. 2 ke Směrnici rektora č. 10/2013 - Pravidla a podmínky pro poskytování pracovnělékařských služeb
  • Příloha č. 1 - Směrnice rektora č. 10/2013 v plném znění včetně všech Dodatků

   

rok 2017

 • Směrnice rektora č. 30/2017
  Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 10/2013 - Pravidla a podmínky pro poskytování pracovnělékařských služeb
  • Příloha č. 1 - Směrnice rektora č. 10/2013 v plném znění včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice rektora č. 28/2017
  Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 8/2014 - Knihovní řád Knihovny UTB
  • Příloha č. 1 - Aktualizované znění Přílohy č. 1 Směrnice rektora č. 8/2014 - Provozní řád knihovny, studoven a pravidla pro práci s výpočetní technikou

   
 • Směrnice rektora č. 27/2017
  Dodatek č. 1 ke Směrnici rektora č. 11/2017 Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 a studium v akademickém roce 2017/2018
  • Příloha č. 1 - Směrnice rektora č. 11/2017 v plném znění včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice rektora č. 26/2017
  Forma zpracování vybraných dokladů předkládaných při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 1 - Doklad dosvědčující pedagogickou praxi pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 2 - Seznam vědeckých, odborných anebo uměleckých prací se specifikací podílu uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
  • Příloha č. 3 - Seznam ohlasů na práce uchazeče pro zahájení habilitačního řízení / pro zahájení řízení ke jmenování profesorem

   
 • Směrnice rektora č. 25/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2013
  Vědecké spisy
   
 • Směrnice rektora č. 24/2017
  Ubytovací stipendium v akademickém roce 2017/2018
   
 • Směrnice rektora č. 23/2017
  Sociální stipendium v akademickém roce 2017/2018
  • Příloha č. 1 - Žádost o přiznání sociálního stipendia v akademickém roce 2017/2018

   
 • Směrnice rektora č. 22/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2016
  Organizační řád Rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 21/2017
  Požívání alkoholu, návykových látek a kouření v prostorách objektů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Grafická podoba "Kouření zakázáno"
  • Příloha č. 2 - Záznam o provedení orientačního vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu nebo návykových látek

   
 • Směrnice rektora č. 20/2017
  Poplatky za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
   
 • Směrnice rektora č. 19/2017
  Pravidla provozu systému služeb Crossref na UTB
   
 • Směrnice rektora č. 18/2017
  Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení UTB
   
 • Směrnice rektora č. 17/2017
  Typové pracovní pozice pro vybraný okruh ostatních zaměstnanců
   
 • Směrnice rektora č. 16/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2014
  Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB
  • Příloha č. 1 - Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB

   
 • Směrnice rektora č. 15/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2015
  Zřízení Rady pro komercializaci
   
 • Směrnice rektora č. 14/2017
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 20/2016 - Jednotná formální úprava diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění
  • Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora o jednotné formální úpravě diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění - aktualizované znění
  • Příloha č. 2 - Směrnice rektora č. 20/2016 ve znění dodatku

   
 • Směrnice rektora č. 13/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 21/2016
  Uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
   
 • Směrnice rektora č. 12/2017
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 16/2016 - Sociální stipendium v akademickém roce 2016/2017
  • Příloha č. 1 - Žádost o přiznání sociálního stipendia v akademickém roce 2016/2017 - aktualizované znění
  • Příloha č. 2 - Směrnice rektora č. 16/2016 ve znění dodatku

   
 • Směrnice rektora č. 11/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2017
  Poplatky za přijímací řízení na akademický rok 2018/2019 a studium v akademickém roce 2017/2018
  • Příloha č. 1 - Směrnice rektora č. 27/2017 (Dodatek č. 1)
  • Příloha č. 2 - Směrnice rektora č. 11/2017 v plném znění včetně Dodatku č. 1

   
 • Směrnice rektora č. 10/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 13/2016
  Činnost Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 9/2017 - od 1. 4. 2017 nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2010
  Organizační řád Knihovny UTB
   
 • Směrnice rektora č. 8/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 16/2015
  Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB
   
 • Směrnice rektora č. 7/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2016
  Pravidla pro používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 6/2017
  Directive on Publicly Announced Admission Procedure for Doctoral Programmes in the English Language, Accredited at Tomas Bata University in Zlín
   
 • Směrnice rektora č. 5/2017
  Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení do doktorských studijních programů, uskutečňovaných v českém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 3/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 9/2014
  Pracovní úrazy, úrazy studentů a nemoci z povolání
   
 • Směrnice rektora č. 2/2017 - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2016
  Mobility zaměstnanců UTB v rámci programu Erasmus+
   
 • Směrnice rektora č. 1/2017
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 5/2014 - Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případě těhotenství, porodu či rodičovství
   

rok 2016

 • Směrnice rektora č. 20/2016 - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2014
  Jednotná formální úprava diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění

   
 • Směrnice rektora č. 19/2016
  Jednací řád oborových rad v doktorském studiu uskutečňovaném na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na vysokoškolských ústavech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
   
 • Směrnice rektora č. 18/2016
  Evidence uměleckých výstupů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 12/2016 - nahrazuje Směrnici rektora č. 10/2011
  Státní závěrečné zkoušky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 10/2016
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 13/2012 - Předkládání a správa projektů
   
 • Směrnice rektora č. 9/2016
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 1/2013 - Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 8/2016 - nahrazuje Rozhodnutí rektora č. 1/2008
  Komunikace UTB s médii
   
 • Směrnice rektora č. 4/2016 - nahrazuje Směrnici rektora č. 4/2006
  Pravidla pro připojování mobilních zařízení k síti UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 2/2016 - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2013
  Pravidla provozu počítačové sítě v objektech vysokoškolských kolejí UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 1/2016 - nahrazuje Směrnici rektora č. 27/2011 a její Dodatek č. 1 - Směrnici rektora č. 16/2013
  Pravidla provozu počítačové sítě UTB ve Zlíně
   

rok 2015

 • Směrnice rektora č. 19/2015 - nahrazuje Směrnici rektora č. 14/2011
  Interní fond na podporu inovačních činností   
 • Směrnice rektora č. 18/2015
  Pravidla pro přiznání stipendia, vypláceného z prostředků fondu určeného na podporu internacionalizace, pro zahraniční studenty v prezenčních studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 17/2015
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 13/2014 - Pravidla pro přiznání stipendia pro zahraniční studenty v prezenčních studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 14/2015 - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2011
  Postup přípravy žádosti o akreditaci, akreditační řízení
   
 • Směrnice rektora č. 13/2015 - nahrazuje Směrnici rektora č. 18/2014 a Směrnici rektora č. 6/2015
  Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

      
 • Směrnice rektora č. 12/2015
  Podpora uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  • Metodický pokyn - Metodický pokyn k realizaci podpory uchazečů a studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Minimální kompetence studentů se specifickými potřebami
  • Příloha č. 2 - Žádost o služby vyrovnávající podmínky studia studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 3 - Informovaný souhlas studenta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 4 - Žádost o úpravu příjímacího řízení uchazeče se specifickými potřebami o studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
  • Příloha č. 5 - Dohoda o poskytování služeb studentům se specifickými potřebami Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro účely financování zvýšených nákladů spojených se zajištěním studia

   
 • Směrnice rektora č. 10/2015
  Dlouhodobé výpůjčky knih na UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 7/2015
  Řešení škody na UTB a možné postihy zaměstnanců UTB
   
 • Směrnice rektora č. 6/2015
  Dodatek č. 1 ke směrnici rektora č. 18/2014 Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 3/2015 - nahrazuje Pokyn kvestora č. 6/2005
  Pravidla pro používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 2/2015 - nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2013
  Složení poradních sborů UTB ve Zlíně
   

rok 2014

 • Směrnice rektora č. 17/2014
  Systém zadávání a kontroly podkladů pro Zadání diplomových a bakalářských prací
   
 • Směrnice rektora č. 16/2014
  Systém zadávání a vyplňování karet oborů a předmětů v IS/STAG
   
 • Směrnice rektora č. 15/2014 - nahrazuje Pokyn prorektorů č. 1/2010
  Zaznamenávání informací o výjezdech studentů, absolventů a zaměstnanců UTB ve Zlíně do zahraničí, výjezdech studentů UTB ve Zlíně na tuzemské mobility, příjezd studentů a zaměstnanců ze zahraničních univerzit na UTB ve Zlíně a příjezdech studentů na tuzemské mobility   
 • Směrnice rektora č. 13/2014 - ruší a nahrazuje Směrnici rektora č. 2/2012
  Pravidla pro přiznání stipendia pro zahraniční studenty v prezenčních studijních programech uskutečňovaných v anglickém jazyce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně   
 • Směrnice rektora č. 8/2014 - ruší platnost Směrnice rektora č. 1/2010
  Knihovní řád Knihovny UTB
  • Příloha č. 1 - Aktualizované znění Přílohy č. 1 Směrnice rektora č. 8/2014 - Provozní řád knihovny, studoven a pravidla pro práci s výpočetní technikou dle Směrnice rektora č. 28/2017
  • Příloha č. 2 - Parametry výpůjčního protokolu (kategorie uživatelů, dokumentů, výpůjční doba, poplatky)
  • Příloha č. 3 - Ceník knihovny UTB ve Zlíně
  • Příloha č. 4 - Související právní předpisy, vnitřní předpisy a normy UTB
    
 • Směrnice rektora č. 5/2014 - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2013
  Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případech těhotenství, porodu či rodičovství   
 • Směrnice rektora č. 4/2014 - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2005
  Spisový a skartační řád   
 • Směrnice rektora č. 3/2014
  Dodatek č. 1 k Směrnici rektora č. 2/2011 - Studium zahraničních studentů a studentů, kteří jsou státními občany České republiky, ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce
   

rok 2013

rok 2012

 • Směrnice rektora č. 19/2012
  Nakládání s dlouhodobým majetkem, dislokační a personální spolupráce
   
 • Směrnice rektora č. 17/2012
  Pravidla pro přiznání stipendia pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobý studijní pobyt do prezenčních studijních programů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně od akademického roku 2012/2013
  • Příloha č. 1 - Application for the TBU scholarship to be awarded in the academic year 2012/2013

      
 • Směrnice rektora č. 14/2012 - nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2007
  Zákonné povinnosti vztahující se ke školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na UTB ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Vstupní obecné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně pro zaměstnance
  • Příloha č. 2 - Vstupní obecné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně pro zaměstnance na základě uzavřených dohod
  • Příloha č. 3 - Vstupní obecné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně pro zaměstnance cizích firem
  • Příloha č. 4 - General Introductory Training in Health and Safety Protection at Work and Fire Protection for International Staff and Students

      
 • Směrnice rektora č. 13/2012
  Předkládání a správa projektů
   
 • Směrnice rektora č. 12/2012 - ruší Směrnici rektora č. 26/2003, Směrnici rektora č. 12/2001 a Směrnici rektora č. 18/2002
  Organizace zabezpečení požární ochrany na UTB ve Zlíně
  • Příloha č. 1 - Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně (k §6b písm. f) zákona)
  • Příloha č. 2 - Školení a odborná příprava zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o požární ochraně
  • Příloha č. 3 - Tématický plán a časový rozvrh školení v PO a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • Příloha č. 4 bude dodána později

      
 • Směrnice rektora č. 8/2012
  Jednací řád náhradové komise
   
 • Směrnice rektora č. 7/2012
  Řád Univerzity třetího věku na UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 1/2012
  Zásady tvorby a uskutečňování společných studijních programů typu double/multiple/joint degree 
   

rok 2011

 • Směrnice rektora č. 24/2011 - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2011
  Studium zahraničních studentů ve studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce
   
 • Směrnice rektora č. 23/2011
  Odpovědnost příkazce operace včetně řešitelů projektů
  • Příloha č. 1 - Čestné prohlášení a pověření rektora pro řešitele projektu
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení a pověření rektora pro příkazce operace

      
 • Směrnice rektora č. 22/2011 - nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2011
  Podpisový řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 17/2011 - nahrazuje Směrnici rektora č. 11/2008
  Statut Knihovní a ediční rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 12/2011 - ruší Směrnici rektora č. 37/2004
  Směrnice ke kontrolní činnosti
   
 • Směrnice rektora č. 5/2011 - nahrazuje Směrnici rektora č. 5/2005
  Webová prezentace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 2/2011 - nahrazuje Směrnici rektora č. 3/2009
  Studium zahraničních studentů a studentů, kteří jsou státními občany České republiky, ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce
   

rok 2010

 • Směrnice rektora č. 11/2010
  Stanovisko k neudělení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Logistika, studijního oboru Logistika a krizové řízení na Fakultě logistiky a krizového řízení
      
 • Směrnice rektora č. 5/2010
  Zásady vedení agendy spojené se studiem v systému IS/STAG
   

rok 2009

 • Směrnice rektora č. 23/2009 - nahrazuje Směrnici rektora č. 7/2008 a č. 7/2009
  Zrušení vnitřních norem UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 17/2009
  Provozní řád tělocvičny a posilovny
      
 • Směrnice rektora č. 10/2009 - nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2009
  Pravidla využívání volných prostorových a technických kapacit UTB ve Zlíně ke komerčním účelům
   
 • Směrnice rektora č. 9/2009
  Organizační zabezpečení příprav ke zřízení nové fakulty v Uherském Hradišti
   
 • Směrnice rektora č. 1/2009
  Pravidla provádění kontroly režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců UTB ve Zlíně
  • Příloha č. 1  - Seznam zaměstnanců UTB ve Zlíně, pověřených prováděním kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných zaměstnanců
  • Příloha č. 2  - Protokol o provedené kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

   

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 2004

rok 2003

 • Směrnice rektora č. 35/2003
  O formální stránce vnitřních předpisů a vnitřních norem
   
 • Směrnice rektora č. 29/2003
  Organizační řád Ústřední knihovny UTB ve Zlíně
   
 • Směrnice rektora č. 27/2003
  Morální kodex chování a jednání jménem UTB ve Zlíně - NEVYDÁNA
   

rok 2002

rok 2001


Archív směrnic rektora - vydané směrnice, které pozbyly platnost