Smlouvy zveřejňované v souladu s § 147a zákona 137/2006 Sb.

ID UTB Předmět smlouvy Dodavatel
2012000900 Upgrade bezdrátové WiFi sítě TECHNISERV, spol. s r.o.
2012000938 Dodávka vybraných materiálů pro UTB ve Zlíně Z STUDIO, spol. s r.o.
2012000955 Dodávka softwaru pro Fakultu aplikované informatiky CALS servis s.r.o.
2012000956 Dodávka a instalace DA SJD.180 včetně souvisejících prací dle rozsahu nabídky 2N120805 a přiloženého VV ActiveEnergy s.r.o.
2012001103 Dodávka grafických prací Z STUDIO, spol. s r.o.
2012001108 Dodávka aktivních prvků pro modernizaci a obnovu počítačové sítě objektu U2 ALEF NULA, a.s.
2012001132 Dodávka a instalace hardwarových a softwarových prostředků potřebných k vybudování systému energetického managementu TECHNISERV, spol. s r.o.
2012001160 Dodávka zařízení pro stanovení látek s antioxidačními vlastnostmi CHROMSPEC spol. s r.o.
2012001162 Dodávka rotační reometr Pragolab s.r.o.
2012001194 Dodávka reklamních předmětů REDA a.s.
Smlouva o dílo Dokončení migrace telefonní sítě UTB TECHNISERV, spol. s r.o.
2012001221 Dodávka přístroje pro real - time PCR BIO - RAD spol.s.r.o.
2012001223 Dodávka skenovacího profilometru s rozlišením v jednotkách nanometrů Anamet s.r.o.
2012001224 Dodávka detektoru intenzity rozptylu světla Anamet s.r.o.
2013000001 Dodávka HPLC kapalinového chromatografu AMEDIS spol.s.r.o.
2013000020 Dodávka SW pro modelování materiálových struktur s pokročilými homogenizačními funkcemi pro popis neelastických anizotropních vlastností kompozitů SimulPlast s.r.o.
2013000021 Dodávka zařízení pro laboratoř PC sítí Techniserv
2013000024 Dodávka výukového SW Manta Technologies s.r.o.
2013000027 Dodávka teplotní komůrky PANalytical B.V. org. složka
2013000045 Vytvoření Virtuální učebny Fonet s.r.o.
část I: 2013000096
část II: 2013000014
Dodávka plynového chromatografu a automatického dávkovače část I: Chromservis
část II: Chromservis