Soutěž o nejlepší inovační firmu

Soutěž „Inovační firma Zlínského kraje“ vyhlásila na svém jednání krajská rada. Jde o pilotní ročník této soutěže, která je jednou z aktivit Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Smyslem soutěže je ocenit a zviditelnit ty podnikatelské subjekty, které dosahují v oblasti inovací dobrých výsledků a motivovat je k dalšímu rozvoji. Zároveň má také prezentovat Zlínský kraj jako region disponující inovačním potenciálem a ukazovat konkrétní příklady úspěšných firem.

Do soutěže se lze přihlásit vyplněním stručného dotazníku, který je k dispozici na stránkách www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Uzávěrka příjmu přihlášek firem je 23. 6. 2009. Výsledky budou vyhlášeny na podzim letošního roku. Ocenění „Inovační firma Zlínského kraje“ bude předáno vítězům v kategoriích malý podnik, střední podnik, velký podnik (dle počtu zaměstnanců). Přihlásit se může jakákoliv ekonomicky „zdravá“ firma se sídlem nebo místem podnikání ve Zlínském kraji, která realizuje inovace výrobků, služeb či procesů.

Vyhlašovatelem soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“ je Zlínský kraj, organizací je pověřeno Technologické inovační centrum, s.r.o., strategickým partnerem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, generálním partnerem je Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje.

Dalšími partnery jsou Czechinvest, Česká spořitelna, Asociace inovačního podnikání ČR, jednotlivé obchodní a hospodářské komory Zlínského kraje, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Regionální centrum kooperace, Valašskokloboucké podnikatelské centrum a Regionální podpůrný zdroj, Česká spořitelna a.s.

Mediálními partnery jsou Radio Čas, Firemní partner, RTA Zlín, Okno do kraje, Televize Slovácko a Televize Zlínsko.