Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr - prodloužena!!!

Termín pro odevzdání Podnikatelského záměru je prodloužen do 23. 3. 2007 . Pravidla soutěže: Soutěže se může účastnit řádný student nebo tým studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - bakalářského, magisterského a doktorského studia. Soutěžící nebo soutěžní tým vypracuje podnikatelský záměr v požadované struktuře, odevzdá ho v tištěné formě Ing. Ivaně Pospíšilové (kancelář 408, rektorát) a pošle v elektronické podobě na e-mailovou adresu: pospisilova@rektorat.utb.cz , a to nejpozději do 23. 3. 2007 .