Soutěž pro studenty

Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oboru adiktologie . Více informací získáte z plakátu soutěže a z kritéria hodnocení .