Technicko-provozní odbor

Vozový park UTB ve Zlíně

Přehled vozového parku UTB ve Zlíně

Rezervační a plánovací kalendář vozidel
Dle Směrnice kvestora č. 11/2015 si může zaměstnanec rezervovat služební vozidlo UTB. Rezervaci vozidla provede na internetové stránce autodoprava.utb.cz. Přihlašovací údaje jsou stejné jako v případě přihlášení do univerzitní počítačové sítě Active Directory.

Helpdesk TPO (správa objektů UTB)

Helpdesk pro uživatele (studenty a zaměstnance UTB)

Pokud nastane porucha/závada, pro nahlášení prosím použijte náš helpdeskový systém. Technicko-provozní odbor řeší oblast elektro, vodo-topo, úklid, stolářské práce apod. Výhodou helpdesku je možnost okamžité zpětné vazby s řešitelem Vašeho problému, možnost sledování průběhu jeho řešení, v rámci komunikace může řešitel vstupovat s poznámkami a komentáři apod. Systém zaznamená Váš email a odešle Vám zprávu o založení Vašeho požadavku. Pro přehlednost je systém helpdesku rozdělen na jednotlivé budovy, kterých se Váš požadavek týká.

Do emailu prosím uveďte jako předmět číslo dané místnosti a do zprávy popište závadu.

E-mailová adresa ve kterých případech ji použít
rt-technika@utb_cz požadavky týkající se telefonů, av-techniky, kamer, přístupového systému Cominfo
rt-stolarna@utb_cz požadavky na opravu a výrobu nábytku
rt-u1@utb_cz požadavky týkající se budovy U1, nám. T. G. Masaryka 275, Zlín
rt-u2@utb_cz požadavky týkající se budovy U2, Mostní 5139, Zlín
rt-u3@utb_cz požadavky týkající se budovy U3, Růmy 4046, Zlín
rt-u4@utb_cz požadavky týkající se budovy U4, Štefánikova 2431, Zlín
rt-u5@utb_cz požadavky týkající se budovy U5, Nad Stráněmi 4511, Zlín
rt-u8@utb_cz požadavky týkající se budovy U8, Nový Hrozenkov 9026 (Portáš)
rt-u10@utb_cz požadavky týkající se budovy U10, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín
rt-u11@utb_cz požadavky týkající se budovy U11, Nad Ovčírnou 3685, Zlín
rt-u13@utb_cz požadavky týkající se budovy U13, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín
rt-u14@utb_cz požadavky týkající se budovy U14, Havlíčkovo nábř. 600, Zlín
rt-u15@utb_cz požadavky týkající se budovy U15, Vavrečkova 5669, Zlín
rt-u16@utb_cz požadavky týkající se budovy U16, tř. T. Bati 4342, Zlín
rt-tpo@utb_cz pokud nic z výše uvedeného nevyhovuje nebo nevíte, do kterého okruhu problém zařadit

Pravidla:

  • Pokud uživatel z jakýchkoliv důvodů oznámí svůj problém telefonicky, bude příslušným zaměstnancem (správcem) vyzván, aby jej následně poslal také na helpdesk.
  • Pokud pošle uživatel svůj problém, dotaz, žádost, … jmenovitě na e-mailovou adresu zaměstnance TPO, ten jí neprodleně zkopíruje (přepošle/zadá) do helpdeskového systému.

Kontakty

Vedoucí TPO E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Radomír Ševčík sevcik@utb_cz 0140/U13  +420 57 603 2233
 
Referenti E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ing. Daniela Zmarzliaková zmarzliakova@utb_cz 0141/U13 +420 57 603 2244
 
Vedoucí správy prostor E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ing. Martina Kopečková kopeckova@utb_cz 0141/U13 +420 57 603 2242
 
Správa prostor E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Jitka Grulichová grulichova@utb_cz 0126/U2 +420 57 603 2062
Aleš Handl handl@utb_cz 0249/U2 +420 57 603 2049
 
Vedoucí úseku autodoprava E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Libor Večeřa vecera@utb_cz 0142/U13 +420 57 603 2066
 
Řidiči E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Michal Poslušný poslusny@utb_cz 0215/U2 +420 57 603 2015
Josef Baránek baranek@utb_cz 0142/U13 +420 57 603 2066
Alois Vyoral vyoral@utb_cz 0142/U13 +420 57 603 2066
 
Vedoucí úseku elektro E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Eduard Šiftař siftar@utb_cz 0143/U2 +420 57 603 8078
 
Údržba elektro E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Ivo Fornůsek   0242/U2 +420 57 603 2043
Vít Fornůsek   A004/U56 +420 57 603 5025
 
Vedoucí úseku vodo-topo E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Roman Kubálek kubalek@utb_cz 0242/U2 +420 57 603 2048
 
Údržba vodo-topo E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Pavel Kuľka   0242/U2 +420 57 603 2047
Pavel Vrbka   0242/U2 +420 57 603 2042
 
Stolárna E-mail: Místnost: Tel. číslo:
František Michalík michalik@utb_cz 124/U1 +420 57 603 1124
 
Slaboproudé systémy E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Bc. Alois Cepek cepek@utb_cz 0139/U13 +420 57 603 2809
Martin Sagner msagner@utb_cz 038/U15 +420 606 777 243
 
Správci objektů
U1, U3 a U15 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Pavel Švenda svenda@utb_cz 038/U15 +420 733 690 754
 
U2 a U10 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Josef Žák zak@utb_cz 0143/U2 +420 606 777 299
 
U4 a U16 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Vilém Ress ress@utb_cz 101/U4 +420 733 140 751
 
U5 a U56 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Antonín Dlabač dlabac@utb_cz A004/U56 +420 606 777 241
 
U11 a U17 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Jan Kuthan kuthan@utb_cz A220/U17 +420 606 777 215
 
U8, U13 a U14 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Jaroslav Kocfelda kocfelda@utb_cz 0139/U13 +420 602 777 178
 
U18 E-mail: Místnost: Tel. číslo:
Tomáš Tiller tiller@utb_cz 203/U18 +420 734 787 952