Tiskové prohlášení

Zlín — 9. 9. 2009 — Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se cítí být dlouhodobě a cíleně poškozována neznámým pisatelem anonymů. Proto podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. Bohužel tím, že především Zlínský deník neustále detailně rozebírá informace z anonymů a uveřejňuje je, nepřímo tak pisatele dále povzbuzuje v jeho aktivitách. K článku "Na Univerzitě učí kádři KSČ", který vyšel ve Zlínském deníku 9. 9. 2009 na základě jednoho z anonymů, uvádíme následující: Na UTB, která zaměstnává 900 pracovníků, působí 3 (tzn. 0,33 %) , kteří v minulosti obdrželi titul RSDr. Název článku, jeho rozsah, umístění i obsah však budí dojem, že procento takových pracovníků je mnohonásobně vyšší. Z těchto tří jsou pouze dva pedagogové, kteří vyučují studenty. Oba jsou považováni za kvalitní pedagogy. Všichni tři pracovníci doložili negativní lustrační osvědčení.

Česká republika má za sebou čtyřicetiletou komunistickou minulost a ještě bude další roky trvat, než se jí zcela zbaví. Lidé s titulem RSDr. nebyli postaveni mimo zákon, dnes působí i na pozicích poslanců a senátorů  Parlamentu České republiky a tvoří zákony. Historii si nese každý národ s sebou. Kdyby slečna Šidlová chtěla poukázat na další instituce, v nichž pracují lidé s titulem RSDr., jistě by jich našla desítky, ne–li stovky.

Autorka v tomto i v řadě předchozích článků také konstatuje, že někdejší děkan Fakulty multimediálních komunikací Jaroslav Světlík byl kdysi jiným anonymem křivě nařčen, že opsal svou habilitační práci. Přestože je tento případ pro univerzitu již více než rok uzavřen, a to na základě vypracovaného znaleckého posudku PhDr. Václavy Musilové, znalkyně v oboru kriminalistika se specializací jazyková expertiza, zjišťování autorství textů a expertiza ručního písma, který je zapsán pod poř. č. 1704/2008 znaleckého deníku, určití regionální novináři se k němu znovu a znovu vracejí.