Trendence Graduate Barometer 2010 - Průzkum zaměřený na kariéru a vzdělání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je jednou z více než 775 univerzit účastnících se průzkumu trendence Graduate Barometer (dříve European Student Barometer) , největšího evropského průzkumu zaměřeného na vzdělání a kariéru.

Otázky se týkají Vaší spokojenosti se studiem, Vašich očekávání od budoucí profese, včetně potenciálního zaměstnavatele. Průzkum shromažďuje studentské názory z celé Evropy a zkoumá rozdíly a shodné znaky, které existují mezi jednotlivými zeměmi, aby usnadnil přechod studentů z oblasti vyššího vzdělávání na pracovní trh.

Dovolujeme si Vás proto pozvat k účasti na průzkumu trendence Graduate Barometer 2010, který je prováděn online a jeho vyplnění je snadné a rychlé. Ujišťujeme Vás, že Vaše odpovědi budou anonymní a Vaše osobní data budou právně chráněna.

Po vyplnění můžete porovnat své odpovědi s průměrnými výsledky studentů z České republiky a Evropy. Navíc můžete vyhrát některou z těchto cen:

  • 2 x € 1000
  • 5 x € 500

Průzkum je prováděn společně s naším výzkumným partnerem, institutem trendence.

Pro účast prosím klikněte zde: https://www.trend-surveys.com/uc/esb6/?a=1.