Účast FAI na mezinárodním veletrhu Pragoalarm 2007

Fakulta aplikované informatiky (FAI) UTB ve Zlíně bude prezentovat nabídku vysokoškolského studia ve studijním oboru "Bezpečnostní technologie, systémy a management" ve vlastním stánku na veletrhu Pragoalarm 2007 ( www.pragoalarm.cz ), který proběhne v Praze ve dnech 11. - 13. 4. 2007 na výstavišti v Holešovicích .  Kromě toho uspořádá FAI dne 12. 4. od 13 do 17.30 hod. workshop s názvem Perspektiva vysokoškolského vzdělávání v oboru bezpečnosti.  Cílem workshopu je  diskutovat v širším kontextu význam oboru bezpečnosti, možnosti, obsah, cíle a perspektivu vysokoškolského vzdělávání v této disciplíně. Pozvánka na workshop