Univerzita stále přijímá přihlášky ke studiu

Šance na přijetí ke studiu v akademickém roce 2007/8 ještě stále trvá! I vy se můžete stát studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pokud si včas podáte přihlášku ke studiu. Na Fakultu technologickou se lze ještě hlásit do bakalářských studijních programů   Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin  a Procesní inženýrství (v prezenční i kombinované formě studia, s výukou ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži). Přihlášky lze podávat do 2. 9. 2007.   Do studijního programu Ekonomika a management (v prezenční formě, s výukou v Uherském Hradišti) je termín ještě delší - do 20. 9. 2007. Přihlášky do magisterských studijních programů na Fakultě technologické a na Fakultě aplikované informatiky  je třeba podat do 31. 8 . 2007.   Do konce srpna přijímá přihlášky i Fakulta humanitních studií , a to ke studiu programu Specializace v pedagogice (obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ, v kombinované formě).