Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně obdržela speciální evropský certifikát

Zástupci 65 vysokých škol z 16 zemí Evropy převzali dne 11. června 2009 v Bruselu speciální evropské certifikáty kvality ECTS Label a DS Label. UTB obdržela druhý z nich, DS Label, a to již podruhé. „Poprvé jsme tento certifikát získali v roce 2006. Letos však jeho platnost skončila, proto jsme o něj opětovně požádali,“ vysvětlil prorektor pro ped. činnost prof. Ing. Roman Prokop,CSc. Certifikáty jsou projevem uznání za snahu vysokých škol usnadnit svým studentům studium v zahraničí. Jsou udělovány univerzitám, jež úspěšně využívají Evropský kreditní systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) a Dodatek k diplomu (Diploma Supplement), které zvyšují transparentnost výuky a studia a usnadňují uznávání studia a kvalifikací.


Certifikáty ECTS Label a DS Label na období let 2009 – 2013 předal zástupcům univerzit Jan Figeľ, evropský komisař pro vzdělávání, výchovu, kulturu a mládež. Přítomen byl rovněž náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro evropské záležitosti Jakub Dürr.

O udělení certifikátů žádalo mnohem více škol, úspěšná však byla jen asi třetina z nich. Certifikát ECTS Label obdrželo 23 vysokých škol z celkového počtu 63 žadatelů a 52 vysokých škol ze 161 žadatelů se stalo držitelem certifikátu DS Label. Dalších 10 škol získalo oba certifikáty.