Univerzita udělí čestný doktorát J. M. Barrosovi

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se v těchto dnech připravuje na vrcholnou společenskou událost. Ve středu 22. dubna 2009 totiž poprvé ve své historii udělí titul doctor honoris causa (dr. h. c.). Převzít si jej do Zlína přijede výjimečná osobnost - José Manuel Durão Barroso, předseda Evropské komise . „Pan Barroso obdrží titul za své osobní zásluhy o připojení České republiky k Evropské unii a o budování nové Evropy,” uvedl rektor prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. Návrh na udělení čestného doktorátu předložil vědecké radě již v roce 2006 z pozice tehdejšího rektora prof. Petr Sáha, nyní prorektor pro strategii a rozvoj. Slavnostní akt se odehraje v Univerzitním centru, jehož autorkou je prof. Eva Jiřičná, a je na něj pozvána řada významných hostů. “Rádi bychom, aby se Zlín stal alespoň na chvíli středem pozornosti Evropy,” přeje si rektor prof. Hoza.