Úspěšná reprezentace UTB v soutěži Sestra roku

Mgr. Anna Krátká, pracovnice Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se zařadila mezi vynikající osobnosti v oboru zdravotnictví v prestižní soutěži Sestra roku 2008 . V kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se za svoji dlouholetou činnost v této oblasti dostala do celostátního finále. Soutěž je každoročně vyhlašována redakcí odborného časopisu Sestra pod záštitou Dagmar Havlové z nadace Vize 97. Jejím smyslem je ocenit práci zdravotních sester a nelékařských zdravotnických pracovníků a je udělována ve třech kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Dále je udělována Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Slavnostní předání cen proběhlo v rámci finálového večera 10. února 2009 v pražském paláci Žofín.