Ústav chemie vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - FT

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická

Ústav chemie vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: AKADEMICKÝ PRACOVNÍK.

Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v některém z chemických oborů (preferována je organická chemie)
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká práce u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • publikační činnost u uchazečů s praxí delší než 2 roky
  • morální a občanská bezúhonnost
  • znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup od 1. 9. 2007.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 30. 8. 2007 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální odbor,
Mgr. Zuzana Fišerová,
Mostní 5139,
760 01 Zlín,

nebo elektronicky na adresu: fiserova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopie dokladů o vzdělání a profesní životopis s údaji o dosavadní praxi.

Text výběrového řízení byl publikován v regionálním vydání MF Dnes v úterý 31. 7. 2007.