UTB obdrží zvláštní ocenění za přístup ke studentům se zdravotním postižením

Zvláštní ocenění Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a ČSOB obdrží Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za vstřícný přístup ke studentům se zdravotním postižením. Cena bude předána dne 21. září 2009 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze a za UTB ji převezme prorektor pro celoživotní vzdělávání a spolupráci s praxí doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Během slavnostního večera bude prezentován pilotní výzkum podmínek studia mladých lidí se zdravotním postižením na vysokých školách a budou oceněny vysoké školy s nejvstřícnějším přístupem k handicapovaným studentům.  "Udělení ceny je realizováno v rámci osvětové kampaně Kroky k integraci, jejímž cílem je otevření společenské diskuse na téma přístupu českých škol ke zdravotně postiženým studentům," vysvětlila Monika Granja z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.