UTB se prezentuje na veletrhu Gaudeamus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se v těchto dnech prezentuje na Evropském veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2007 . Ten se koná v pavilonu G2 brněnského výstaviště ve dnech 30. 10. – 2. 11. a jeho návštěvníky jsou zejména studenti 3. a 4. ročníků středních škol, studenti vyšších odborných škol a zájemci o celoživotní vzdělávání. Celkem se na veletrhu představuje 144 škol, 213 fakult, 1366 studijních programů na českých a 380 na zahraničních vysokých školách. Vystavovatelé poskytují informace vždy od 8 do 16, v pátek od 8 do 14 hodin . Studenti dostávají navíc zdarma poradenský servis, mohou navštívit doprovodné přednášky, účastnit se soutěží. Zájemci si odnesou obsáhlý tištěný katalog s nabídkou studijních možností a podrobný katalog na CD s interaktivním rejstříkem studijních oborů a programů v ČR i v zahraničí.