Volby do AS UTB pro funkční období 2010 - 2013

AS UTB ve Zlíně na svém řádném zasedání dne 24. 11. 2009 vyhlásil podle čl. 2 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UTB volby do AS UTB pro funkční období 2010 - 2013 . Volby se budou konat ve dnech 15. až 19. února 2010 . Za každou fakultu se do AS UTB volí 4 akademičtí pracovníci a 2 studenti. Podrobné organizační pokyny pro přípravu voleb a průběh voleb na fakultě vydá akademický senát fakulty nejpozději 30 dnů před konáním voleb.