Volby kandidáta na jmenování děkanem FaME

Na Fakultě managementu a ekonomiky v těchto dnech probíhají volby kandidáta na jmenování děkanem. Do 2. 11. byly podány dva návrhy na kandidáta na jmenování děkanem: 1. prof. Ing. Jiří Polách, CSc., ředitel Ústavu podnikové ekonomiky FaME 2. doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, prorektorka pro tvůrčí činnosti UTB a  ředitelka Ústavu financí a účetnictví Návrhy mohli podat členové akademické obce FaME, členové akademických senátů ostatních fakult univerzity nebo rektor. Akademické obci se kandidáti představí  ve čtvrtek 8. listopadu ve 13 hod ve Wichterleho sále . Volby kandidáta na jmenování děkanem proběhnou v pondělí 12. listopadu. Podrobnější informace k volbě naleznete zde .