Volby rektora: nerozhodně

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati dnes na svém zasedání nezvolil žádného kandidáta na jmenování rektorem univerzity. Na post v čele školy přitom kandidovali dva uchazeči – dosavadní děkan Fakulty technologické UTB prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. a současný ředitel Ústavu podnikové ekonomiky Fakulty managementu a ekonomiky UTB prof. Ing. Jiří Polách, CSc. Ke zvolení kandidáta na jmenování rektorem bylo potřeba, aby jeden z uchazečů získal hlasy nadpoloviční většiny členů Akademického senátu UTB – tedy nejméně 16 hlasů ze třicetičlenného akademického senátu. V prvním kole volby získal prof. Hoza 15 hlasů, prof. Polách 12 hlasů, 3 hlasy byly neplatné. Protože žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, zasedli členové akademického senátu k uzavřenému dohodovacímu řízení. Poté následovala opakovaná volba. V ní získali oba kandidáti shodně po 15 hlasech. Vzhledem k tomu, že v opakované volbě nebyl zvolen žádný kandidát, byla volba ukončena. Akademický senát UTB nyní vyhlásí nové volby kandidáta na jmenování rektorem.