Výběrové řízení na 2 místa akademiských pracovníků pro ÚVI - FT

Unvierzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav výrobního inženýrství

vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků:

Akademický pracovník
pro předmět: Technické kreslení
pro předmět: Počítačová podpora konstrukce
Požadavky:
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo předpoklady pro její získání
  • odpovídající pedagogická a vědecká praxe
  • publikační činnost
  • znalost práce s CAD aplikacemi (pro předmět Technické kreslení: AutoCAD; pro předmět Počítačová podpora konstrukce: SodidEdge, Catia)
  • schopnost týmové práce
  • ochota k dalšímu vzdělání
  • praxe v oboru
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Předpokládaný nástup 1. září 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 26. 04. 2009 na adresu:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.