Výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků ÚPV - FHS

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ústav pedagogických věd

vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou míst akademických pracovníků:

Akademický pracovník pro výuku pedagogických, sociálně pedagogických a filozofických disciplín

Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru sociální pedagogika, pedagogika, filozofie nebo v příbuzném humanitním oboru
  • pedagogicko-vědecká hodnost doc., Ph.D., popř. předpoklad brzkého dokončení studijního doktorského programu příslušného humanitního oboru
  • předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

Nástup od 1. září 2009.

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 26. 04. 2009 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
personální oddělení,
Mgr. Jana Veselková,
nám. T. G. Masaryka 5555,
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii diplomu a vysvědčení, doklad o dosažené vědecké hodnosti, profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a publikační činnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti.