Výběrové řízení na obsazení funkce Kvestor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dnem 31. března 2010 vyhlašuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně výběrové řízení na obsazení funkce Kvestor.

Požadavky:
  • VŠ vzdělání
  • minimálně 5 let praxe v řídicí funkci
  • schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů
  • dobrá orientace v ekonomické problematice
  • dobrá znalost problematiky vysokého školství
  • komunikační schopnosti při řízení kolektivů a přiměřená znalost alespoň jednoho světového jazyka
  • občanská bezúhonnost
  • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup květen 2010.

Motivační dopis obsahující vize a záměry ve funkci zasílejte spolu s profesním životopisem do 23. dubna 2010 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
personální oddělení
Mgr. Jana Veselková
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

nebo elektronicky na adresu: jveselkova@rektorat_utb_cz.

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání, výpis z rejstříku trestů, kopie osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.